forsiden

 

Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning

Legat-id:2812

Formål:
å anvende den disponible avkastningen til støtte for kardiovaskulær forskning

Hovedtekst:
Den disponible avkastning skal anvendes som utvekslingsstipend til forskere innen klinisk kardiologi mellom universitetene i Oslo og Leeds. Stipend utlyses årlig og søknad om stipend må skrives på engelsk. Tildeling skal fortrinnsvis alternere mellom de to universitetene.

Annet:
Søknad sendes elektronisk via Unifors internettside. Det vil ikke være mulig å søke før ca 1-1,5 mnd før søknadssfristens utløp.

Betingelser for å søke:
Gjelder for søkere tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist:15.02.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Postadresse:Boks 1131 Blinderen
0317 Oslo

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Oslo >Universitetet i Oslo

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke