forsiden

 

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning

Legat-id:2797

Formål:
å dele ut stipendium til videreutdanning av studenter, eller kandidater som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere.

Beskrivelse:
Forskningssjef Jens Eggvin (1899-1989) var oseanograf ved Havforskningsinstituttet. Han og hans kone Eli ville opprette et fond til støtte for studenter fra Nordnorge som ønsker å utdanne seg innen havforskning. Jens Eggvin var selv fra Lofoten, og mye av hans forskning foregikk i Norskehavet og langs kysten av Nordnorge. Fondet startet opp virksomheten i 1993.

Hovedtekst:
Stipendium til videre utdanning av studenter eller kandidater som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere. Stipend tilgodeses spesielt studenter på hovedfags- eller doktorgrads-nivå, men denne regelen er ikke absolutt dersom det skulle være gode grunner til å fravike den. Søkere må være fra Nord-Norge eller ha en nær familietilknytning til landsdelen. Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema, men tilknytning til Nord-Norge må dokumenteres i søknaden. Videre må godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden. Det er én søknadsrunde pr. år, vanligvis med søknadsfrist i løpet av høsten. Siden fondets etablering i 1993 har stipendets størrelse variert mellom kr. 20.000,- og 50.000,-, avhengig av fondets avkastning, og antallet stipendier pr. år har variert mellom en og tre. Årlig utlysning med antall stipendier og stipendienes størrelse blir bekjentgjort på egen plakat i god tid før søknadsfristen ved samtlige relevante norske læresteder og forskningsinstitusjoner samt på Havforrskningsinstituttets nettside www.imr.no

Annet:
Årlige utbetalinger 20.000 – 60.000 nkr avhengig av fondets avkastning fordelt på 1 – 3 stipender.

Kontakt:
Havforskningsinstituttet
Attn.:Kari Østervold Toft
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen.
Tlf. 55 23 85 38
Epost: kari.toft@imr.no

Styreformann: Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet

Betingelser for å søke:
Stipend tilgodeses spesielt studenter på hovedfags- eller doktorgrads-nivå, men denne regelen er ikke absolutt dersom det skulle være gode grunner til å fravike den. Søkere må være fra Nord-Norge eller ha en nær familietilknytning til landsdelen. Videre må godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

Søknadsfrist:blir annonsert

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Havforskningsinstituttet
Kontaktperson:Bjørn Ådlandsvik
Postadresse:1870 Nordnes
5817 Bergen
Telefon:95 70 33 55
Mobil:97 96 76 92
E-post:bjorn@imr.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Havforskningsinstituttet

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Realfag >Havforskning

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke