forsiden

 

Daniel Danielsen og hustrus legat.

Legat-id:2769

Formål:
å yte støtte til ungdom i Nordland fylke (fortrinnsvis fra Gildeskål) som ønsker utdanning av enhver art på høgskole eller universitetsnivå.

Søknadsfrist:17.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Statutter

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Gildeskål kommune
Kontaktperson:Ordføreren
8140 Inndyr
Telefon:75 76 06 00
E-post:postmottak@gildeskal.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Gildeskål kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nordland >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Nordland >Gildeskål

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke