forsiden

 

Generalkrigskommisær Alf Mjøens kulturlegat

Legat-id:2766

Formål:
å inspirere lokal ungdom til innsats innenfor studier, idretts – og kulturliv, engasjere i lokal historie og skape interesse for utvandringen til Amerika.

Beskrivelse:
Legatet er en sammenslåing av fire tidligere legater; ”Særlig evnerik ungdom”, ”Byens musikkliv”, ”Hedre utvandrede” og ”For Gjøvik Skiklubb”.

Hovedtekst:
Stipender kan søkes av studenter som spesialiserer seg innenfor fagområdene musikk, kunst, kunsthåndverk, som skriver en hovedoppgave med tilknytning til Gjøviks historie og/eller til nyskapende arbeid innen utøvende musikkliv og organisering av musikkpedagogisk arbeid. Kan også gis til utstillinger/reiser/ arrangement som fremmer forståelse for utvandringen til Amerika fra Gjøvik-området. Idrettsutøvere som arbeider for å etablere seg på landslagsnivå/representasjonslag kan også søke.

Annet:
Det tildeles ikke midler fra legatet hvert år, Styret for Gjøvik gård fatter vedtak om tildeling. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema.

Betingelser for å søke:
Søkeren skal ha tilknytning til Gjøvik som oppvekst-/bokommune.

Søknadsfrist:01.06.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Gjøvik kommune
Kontaktperson:Kultursekretær
Postadresse:Postboks 630
2810 Gjøvik
Telefon:61 18 95 00
E-post:postmottak@gjovik.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Gjøvik kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Gjøvik
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Billedkunst
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Skulpturkunst
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Kunsthistorie

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke