forsiden

 

Fabrikkeier Martin Fredrik og hustru Gunhild Kleppes legat

Legat-id:2724

Formål:
å dele ut stipend til elever som har avsluttende eksamen ved St.Olavs videregående skole, og som akter å studere videre ved universitet eller høyskole, enten her i landet eller i utlandet.

Hovedtekst:
Studenter som har tatt avsluttende eksamen ved St. Olav videregående skole i Stavanger og studerer videre ved handelshøyskole eller universitet, enten her i landet eller i utlandet, kan søke om stipend.

Stipend kan gis for inntil tre år. Ved utdeling tas hensyn til søkerens dyktighet og muligheter til å kunne nyttiggjøre seg en videre utdannelse. Det vil også bli lagt vekt på utformingen av søknaden. Stipend gis for ett år om gangen. Det må søkes på nytt for hvert år, og de nye eksamensresultatene er avgjørende for eventuelt nytt stipend. Stipend vil bli tildelt i et begrenset antall og til søkere som kan fremvise eksamensresultater godt over middels.

Søknad vedlagt kopi av vitnemål, karakterutskrifter m.v. sendes elektronisk på mail.

Søknadsfrist:01.11.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sparebank1 SR-Bank
Kontaktperson:Helene Hylle
Postadresse:Postboks 250
4066 Stavanger
Telefon:51 92 29 00
E-post:helene.hylle@skole.rogfk.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Sparebank1 SR-Bank

Legatet tilhører disse kategoriene:
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere
Studiested >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere
Geografisk Betinget >Rogaland >Stavanger

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke