forsiden

 

Alf og Synnøve Hørlands legat

Legat-id:2691

Formål:
å yte støtte til forskning på sykdommen Multippel-Sklerose

Hovedtekst:
Søknad må vedlegges budsjett/kostnad – kostnaden kan evt. dokumenteres med tilbud fra forretning. I tillegg må det foreligge en legeerklæring på at søker har MS.

Annet:
Det er ikke eget søknadsskjema.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Multippel Sklerose Forbundet i Norge
Postadresse:Sørkedalsveien 3,
0369 Oslo
Telefon:22 96 35 80
Faks:22 56 76 95
E-post:epost@ms.no

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke