forsiden

 

Bergen bys Utdanningslegat

Legat-id:2640

Formål:
å gi støtte til personer som tar høyere utdannelse, og er bosatt i Bergen

Beskrivelse:
Stiftelsens navn er "Bergen bys Utdanningslegat". Stiftelsen ble opprettet i 2009 ved sammenslåing av 18 legater med tilknytning til Bergen by. I tillegg kommer 3 legater pr. 01.01.2011.. En fullstendig liste over disse legatene fremgår av § 10 i vedtektene.

Annet:
Stiftelsens grunnkapital er kr 9.235.295,- pr 01.01.2011. Grunnkapitalen er urørlig. Minst 10% av den årlige netto avkastningen skal være urørlig og kan når styret ønsker det tilegges grunnkapitalen.

Betingelser for å søke:
Porsjoner til personer under høyere utdannelse kan bare tilstås personer som enten er bosatt i Bergen og har stemmerett her ved kommune- og fylkestingsvalg, eller er folkeregistrert i Bergen og studerer ved andre norske eller utenlandske universiteter eller høyskoler.

Søknadsfrist:Løpende

Dokumenter:
Søknadsskjema
Vedtekter

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Egil Handal
Postadresse:Hatlestad Terrasse 64
5227 Nesttun
Telefon:55 10 09 19
E-post:ehandal@online.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Egil Handal

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Bergen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke