forsiden

 

Bærum Sosiale Dameklubbers legat til forskning og utdannelse til beste for psykisk utviklings-hemmede

Legat-id:2611

Formål:
å yte støtte til disposisjon for forskning og utdannelse til beste for psykisk utviklingshemmede

Hovedtekst:
Legatets avkastning stilles til disposisjon for forsknings- og utdannelsesformål til beste for psykisk utviklingshemmede.

Det gis ikke støtte til generell studiefinansiering eller til prosjekter som ligger på siden av legatets formål.

Søknadsfrist:01.04.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Hans Kristian Lingsom
E-post:hk.lingsom@gmail.com

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Hans Kristian Lingsom

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Helse >Helse
Forskningsstipend >Helse >Helse
Forskningsstipend >Helse >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke