forsiden

 

Anders Sveaas Almennyttige Fond

Legat-id:2598

Formål:
å yte bidrag til almennyttige og veldedige formål, herunder til norske forskere, miljøvernformål samt bevaring og fremme av norsk kunst og kultur.

Annet:
Det er kun mulig med skriftelige henvendelser.

Det er ingen særskilte søknadskriterier for fondet, og det er heller ikke noe spesifikt søknadsskjema.

Det presiseres at søknader innkommet utenom søknadsperioden ikke blir behandlet.

Betingelser for å søke:
Søknader fra enkeltpersoner behandles ikke.

Det gjøres oppmerksom på at søknader KUN mottaes i perioden 01.05.xx til 31.05.xx.

Søknadsfrist:31.05.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Anders Sveaas Almennyttige Fond
Kontaktperson:Annette Vibe Gregersen
Postadresse:Dorthes vei 18
0287 Oslo
E-post:avgr@online.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Anders Sveaas Almennyttige Fond

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Eldre >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke