forsiden

 

Annette og Ragnar Stoud Platous stiftelse

Legat-id:2575

Formål:
å støtte ethvert tiltak av sosial art, særlig slike som faller utenfor det offentlige støtteapparat i Norge. Støtte til tiltak med formål som nevnt skal fortinnsvis skje til institusjoner, organisasjoner eller grupper

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:AS Procurator
Postadresse:Postboks 1656 Vika
0120 Oslo
Telefon:23 11 64 00
E-post:post@procurator.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
AS Procurator

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke