forsiden

 

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse

Legat-id:2546

Formål:
å støtte tiltak av kulturell, vitenskapelig, sosial og kulturell art, samt stipendier til kunstnere og særs evnerik ungdoms utdannelse

Hovedtekst:
Gave eller bidrag til institusjoner, grupper eller enkeltpersoner for å støtte tiltak av vitenskapelig, sosial, humanitær og kulturell art, samt stipendier til kunstnere og spesielt evnerik ungdom.

Da stiftelsen tradisjonelt har prioritert teater, musikk og medisinske formål, vil søkere utenom disse kategorier vanskelig komme i betraktning.

Stipendbeløp varierer.

Annet:

Betingelser for å søke:
Kun eget søknadsskjema kan benyttes. Vennligst send epost til kontaktpersonen for dette legatet for å få korrekt søknandsskjema tilsendt eller benytt link til søknadskjemaet på Legatsiden.

Viktig: Alle søknader må sendes epost, og vi ber deg om å hensynta søknadsfristen

Søknadsfrist:15.04.xx & 15.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse
Kontaktperson:Ellen Hannevold-Totton
Postadresse:Boks 33
1324 Lysaker
Telefon:67 58 40 00
Faks:67 58 43 80
E-post:ellen.hannevold-totton@wilhelmsen.com

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Dans
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Drama
Forskningsstipend >Kultur >Musikk

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke