forsiden

 

Kandidat O. Sev. Skouges legat

Legat-id:2536

Formål:
å yte støtte til ungdom fra Nordland, fortrinnsvis fra Lofoten, som vil studere teologi eller som går i videregående skole og ønsker å studere teologi.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Postadresse:Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø
Telefon:75 54 85 50
Faks:75 54 85 60
E-post:soer-haalogaland.bdr@kirken.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Sør-Hålogaland bispedømmekontor

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nordland >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke