forsiden

 

Kjetil Bjørges minnefond

Legat-id:2519

Formål:
å gje ungdom (15-24 år) frå Gausdal som studerer song og musikk, betre vilkår og inspirasjon. Både enkeltpersonar og grupper kan søkje.

Hovedtekst:
Fondet er oppretta for å gje ungdom (15-24 år) frå Gausdal som studerer song og musikk, betre vilkår og inspirasjon. Både enkeltpersonar og grupper kan søkje.

Annet:
Eige søknadsskjema: sjå www.gausdal.kommune.no

Årlige utbetalinger ca. nkr 10-15.000.

Betingelser for å søke:
Søkjararne må vera mellom 15-25 år

Søknadsfrist:se hjemmesiden til org.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Gausdal kommune
2651 Østre Gausdal
Telefon:61 22 44 00
Faks:61 22 09 54
E-post:postmottak@gausdal.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Gausdal kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oppland >Gausdal
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Sang
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere
Kulturstipend >Sang >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke