forsiden

 

Hans Thomas Grams stiftelse.

Legat-id:2510

Formål:
å yte støtte til ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet med eller står i forbindelse med de angitte tiltak m.m.

Hovedtekst:
Styret kan i enkelte tilfelle bevilge støtte til ethvert tiltak etter enstemmig beslutning og herunder gi støtte til enkeltperson.

Ikke eget søknadskjema.

Søknadsfrist:01.05.xx & 01.11.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:AS Procurator
Postadresse:Boks 1656 Vika
0120 Oslo
Telefon:23 11 64 00
E-post:post@procurator.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
AS Procurator

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke