forsiden

 

Studentlegater fra Universitetet i Bergen

Legat-id:2424

Formål:
å gi støtte til studenter ved Universitetet i Bergen.

Beskrivelse:
Legater fra Universitetet i Bergen

Hovedtekst:
Studentkontoret mottar søknader om tildeling av stipendporsjoner fra Universitetets Studentlegater:

- Carl Johan Storetvedts legat
- Frøken Lina Asbjørnsens stipendiefond
- Overretssagsfører N. J. Martens og hustru Gudrun Martens, f. Kofoeds legat
- Sorenskriver Joachim Monssens legat
- Fridtjof Sundts legat
- Signy og Ellerts Wallendahls legat
- Margrethe Bredals og Olaf Lies legat.

Innstillingsrådet størrelsen på normalporsjonen. Ved vurdering av størrelsen skal man ha for øye at stipendet er ment å være til reell hjelp for studenten - anslagsvis kr. 4 - 5.000,-.

Utdeling normalt i mars

Det er nødvendig med eget søknadsskjema.

Betingelser for å søke:
Må være student ved UIB og oppfylle kravene i øvrige vedtekter

Søknadsfrist:01.12.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitet i Bergen
Kontaktperson:Studentkontoret
Postadresse:Postboks 7800
5020 Bergen
Telefon:55 58 88 48/49
E-post:Mariann.Nyland@stud.uib.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Universitet i Bergen

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Hordaland >Universitetet i Bergen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke