forsiden

 

Bærum kommunes kulturpris

Legat-id:2404

Formål:
å være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum.

Beskrivelse:
Kulturprisen utlyses hvert år på kommunens nettsider og i Bæringen. Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater.

Hovedtekst:
Kulturprisen består av et pengebeløp, kr 50 000, og et synlig symbol. Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person eller organisasjon, men kan deles likt mellom flere kandidater.

Betingelser for å søke:
Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner/organisasjoner som har vist evne og vilje til å yte en innsats utenom det vanlige for kulturlivet i Bærum.

Profesjonelle og amatører, utøvere og tilretteleggere skal ha samme muligheter til å bli prisvinnere.

Kandidatene skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen.

Søknadsfrist:01.10.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Bærum kommune
E-post:post@baerum.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Bærum kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Akershus >Bærum
Kulturstipend >Kulturpris >Kulturpris

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke