forsiden

 

Arnt Bergbys fond

Legat-id:2401

Formål:
å yte støtte til utdanning innenfor musikk, for unge musikalske personer som ellers ikke har midler til slik utdanning.

Hovedtekst:
Søknadsskjema fås ved henvendelse til serviceskranken i Sarpsborg rådhus.

Søknadsfrist: September (Se annonse i dagspressen)

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sarpsborg kommune
Kontaktperson:Rådmannen
Postadresse:Boks 237
1702 Sarpsborg
Telefon:69 11 60 00
Faks:69 15 00 13
E-post:postmottak@sarpsborg.com

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Sarpsborg kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Østfold >Sarpsborg
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Sang

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke