forsiden

 

Eva Torhilds Minnefond for medisinsk forskning

Legat-id:2396

Formål:
å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevrosa

Beskrivelse:
Legat fra Det medisinske fakultet ved UIB

Hovedtekst:
Fondet er opprettet av Gerd og Thorvald E. Hatlebakk, Jan Gunnar og Erik Gustav Hatlebakk og Mathea Hatlebakk ved gavebrev av 14.12.84. Fondet har som formål å virke til beste for norsk medisinsk forskning av sykdommene anorexia nevrosa og bulimia nevrosa. Dersom styret finner det formålstjenlig kan fondets midler også brukes til norsk medisinsk forskning av beslektede sykdommer som særlig rammer ungdom. NB! Søknadsskjema (må pakkes ut) lastes ned, og sendes som vedlegg til mail til fakultetets el-postkasse. Det er eget søknandsskjema for støtte til reiser og eget for støtte til vitenskapelig arbeid

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Bergen
Kontaktperson:Det medisinsk-odontologiske fakultet
Postadresse:Postboks 7800
5020 Bergen
E-post:okonomi@mofa.uib.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke