forsiden

 

Stange kommunes kunstnerstipend

Legat-id:2391

Formål:
Stipend til yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange kommune

Hovedtekst:
Stange kommunes kunstnerstipend er på kr. 25.000 og kan søkes av alle yrkesaktive kunstnere som er bosatt og arbeider i Stange kommune.

Følgende tiltak kan tilgodeses:

-Utdanningsstipend
-Etableringsstipend
-Reise- og arbeidsstipend

Muligheten til å søke Stange kommunes kunstnerstipend blir lyst ut i avisene og på kommunes hjemmeside

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stange kommune
Kontaktperson:Kultursjefen
Postadresse:Boks 214
2336 Stange
Telefon:62 57 35 00
Faks:62 57 35 50
E-post:post@stange.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hedmark >Stange

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke