forsiden

 

Benjamin Johannessens familielegat

Legat-id:2375

Formål:
å gi støtte til trengende og til studenter som tar høyere utdanning, for søkere fra Bergen.

Hovedtekst:
Kan gi legatporsjoner til ”trengende” og til ”utdannelse”. Søkerens totale økonomiske situasjon og familieforhold vil være med i vurderingskriteriene.

Mangelfulle søknader blir ikke behandlet. Legatet vil ikke innhente tilleggsopplysninger. Alle relevante vedlegg må foreligge samtidig med søknaden og innen søknadsfristen.

Legatporsjoner vil utgjøre i størrelsesorden fra kr 5.000 til kr 10.000, ut fra antall kvalifiserte søkere og antall tildelinger.

Annet:
Søknader mottas kun i tiden 10. august – 1. september.

Betingelser for å søke:
Søkere må ifølge statuttene være fra Bergen – født i Bergen eller ha vesentlige av oppveksten i Bergensområdet.

Søkere må være begynt høyere utdanning fra 2. studieår og dokumentere normert studieprogresjon. (første års kull studenter kan ikke søke). Støtte gjelder på bachelor- og masternivå. For sin ”primærutdanning”(dette betyr at tilleggs- påbyggingsutdannelse utover masternivå, eller flere mastergrader støttes ikke)

Det må benyttes eget søknadsskjema som ligger under ”Dokumenter” nedenfor. Sendes på mail eller som brevpost.

Søknadsfrist:01.09.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Benjamin Johannessens familielegat
Kontaktperson:Morten Mikkelsen
Postadresse:Torgallmenningen 3B
5014 Bergen
Mobil:90 13 78 00
E-post:mikonsult@online.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Benjamin Johannessens familielegat

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Bergen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke