forsiden

 

Ragnhild og August Gilums legat

Legat-id:2346

Formål:
å yte støtte til utdannet lege med spesialiering innen hjerte- og karsykdommer

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Wiersholm, Mellbye og Bech
Kontaktperson:H.r.adv. Nils J. Sejersted
Postadresse:Boks 1400 Vika
0115 Oslo
Telefon:21 02 10 00
Faks:21 02 10 01
E-post:nils.j.sejersted@wiersholm.no

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke