forsiden

 

Medinnovas forskningsfond

Legat-id:2307

Formål:
å gi økonomisk støtte til forskning og idéutvikling ved Rikshospitalet samt tilhørende institutter.

Beskrivelse:
Medinnova skal, basert på sitt overskudd, gi økonomisk støtte til forskning og idéutvikling ved Rikshospitalet samt tilhørende institutter. Disse midlene skal stimulere til god forskning og nyskapning ved sykehuset.

Hovedtekst:
Medinnova har tre former for tildelinger:
* fondstildelinger
* forskerstilling
* idépris

Annonsering om søknad skjer på vår hjemmeside samt ved oppslag som sendes samtlige avdelinger/institutter.

Søknadsfrist:15.06.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Medinnova
Postadresse:Rikshospitalet
0027 Oslo
Telefon:23 07 55 00
Faks:23 07 55 10
E-post:post@medinnova.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Medinnova

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke