forsiden

 

Stokke kommunes kulturstipend

Legat-id:2216

Formål:
Kulturstipendet tildeles etter søknad personer , foreninger eller institusjoner med nær tilknytning til Stokke kommune, eller vhis arbeidet i særlig grad er kommet kommunen til gode.

Hovedtekst:
Søknad på kulturstipend sendes Stokke kommune, virksomhet - kultur

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stokke kommune
Kontaktperson:virksomhet - kultur
Postadresse:p.b. 124
3161 Stokke
Telefon:33 30 51 40
E-post:postmottak@stokke.kommune.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Vestfold >Stokke

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke