forsiden

 

Fond for utøvende kunstnere

Legat-id:2191

Formål:
å bevilge støtte. mest i form av underskuddsgarantier, til prosjekter hvor utøvende kunstnere deltar.

Beskrivelse:
Fondets midler er øremerket de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre. Det er Fondets styre som avgjør hvem som skal få støtte. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie grupper. Skapende kunstnere som komponister, forfattere, koreografer o.a. kan ikke søke personlig støtte eller stipend i Fondet.

Fondet bevilger støtte - mest i form av underskuddsgarantier - til prosjekter hvor utøvende kunstnere deltar. Utøvende kunstnere er definert i lov av 14.12.56 nr. 4 § 1, som musikere, sangere, dansere, skuespillere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som fremfører et åndsverk.

Hovedtekst:
Fondets ulike støtteordninger
- Innspilling av fonogram (eget søknadsskjema)
- Prosjektstøtte
- Reisestøtte
- Kurs-/seminarvirksomhet
- Stipend for videreutdanning (eget søknadsskjema)
- Orkester-/korpsstipend (søknadsskjema sendes orkestrene)
- Stønad (behovsprøvd ytelse, eget søknadsskjema)

Innspillinger
Det kan søkes støtte til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Dersom man søker flere instanser om støtte skal dette oppgis i søknaden, men har ingen betydning for utfallet. Fondet fullfinansierer aldri en innspilling, og gir støtte kun til prosjekter som er sikret å komme i handelen. Det gis ikke støtte til innspilling av CD-singel.
Dersom en annen enn artisten står som søker må navn og adresse på hovedartisten oppgis.
Det benyttes eget søknadsskjema.

Prosjektstøtte
Denne kategorien er igjen delt opp i musikk, dans, teater og musikkteater. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger m.m. Det søkes i brevs form, med opplysninger om prosjektet, utøvere, dato, antall forestillinger og budsjett.

Reisestøtte
Til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold kan det søkes reisestøtte. Dette bevilges med maksimum kr 8.000. Det søkes i brevs form med opplysninger om reisemål, formål, dato og budsjett for reisen med opphold.

Kurs-/seminarvirksomhet
Fondet kan gi støtte til denne type virksomhet som retter seg mot profesjonelle utøvere. Det søkes i brevs form.

Stipend
Hvert år deler Fondet ut reise- og videreutdanningsstipend.
I 2002 ble det delt ut 116 stipend à kr 20.000. Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å videreutvikle seg som utøvende kunstner. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til.
Det benyttes eget søknadsskjema, som fåes ved henvendelse til Fondet.

Orkester-/korpsstipend
Orkester-/korpsstipend gis søker over 45 år som er fast ansatt i orkester eller korps. Det blir delt ut 14 stipend, hver på kr 20.000. Stipendet blir utlyst i brev til orkester/korps. Det benyttes eget søknadsskjema som sendes orkestrene.

Stønad
Dette er en behovsprøvd ytelse som særlig gis til eldre utøvere. Til søknaden må det vedlegges kopi av ligningsattest. Det benyttes eget skjema, som fås ved henvendelse til Fondet

Søknadsfrist:ingen fast søknadsfrist

Dokumenter:
Legatets søknadskjema
Legatets søknadssfrister
Hva bør med i søknaden?

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Styreleder
Kontaktperson:Reidun Berg
Postadresse:Boks 626 Sentrum
0106 Oslo
Telefon:22 40 27 60
Faks:22 40 27 67
E-post:ffuk@ffuk.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Fond for utøvende kunstnere

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Dans
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Drama
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Sang
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere
Kulturstipend >Musikk >Direksjon
Kulturstipend >Dans >Scenekunst

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke