forsiden

 

Generalkonsul O. J. Storms stipendiefond

Legat-id:2151

Formål:
å gjennom stipendier til yngre akademiske borgere å formidle kjennskapet i vårt land til fransk og engelsk kultur og åndsliv.

Hovedtekst:
borgere å formidle kjennskapet i vårt land til fransk og engelsk kultur og åndsliv. Stipend gis til opphold i Frankrike, England eller USA, og anvendes så vel til vitenskapelige studier som til det å hente kjennskap til og impulser fra de nevnte lands liv og institusjoner.

Annet:
Søknad sendes elektronisk via Unifors internettside. Det vil ikke være mulig å søke før ca 1-1,5 mnd før søknadssfristens utløp.

Betingelser for å søke:
Gjelder for studenter tilknyttet Universitetet i Oslo

Søknadsfrist:01.12.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Postadresse:Boks 1131 Blinderen
0317 Oslo

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Utenlandsstudier >USA >Udefinert eller flere
Utenlandsstudier >Storbritannia >Udefinert
Utenlandsstudier >Frankrike >Udefinert
Studiested >Oslo >Universitetet i Oslo

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke