forsiden

 

Finsefondet

Legat-id:2134

Formål:
å yte støtte til personer, organisasjoner eller bedrifter som via forskning, undersøkelser og tiltak tar vare på og verner norsk fjellnatur.

Hovedtekst:
Styret har anledning til å dele ut stipend(er) på opp til nkr 300.000

Alle personer, organisasjoner eller bedrifter som faller inn under fondets formål kan søke.

Søknadsfrist:01.03.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norges Naturvernforbund
Kontaktperson:Finsefondet
Postadresse:Postboks 342 Sentrum
0101 Oslo
Telefon:23 10 96 10
Faks:23 10 96 11
E-post:naturvern@naturvern.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norges Naturvernforbund

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke