forsiden

 

Gro Harlem Brundtlands miljøstiftelse

Legat-id:2104

Formål:
å utdele stipendier og annen støtte til fremme av prosjekter av enhver art som stiftelsens styre anser kan ha betydning for fremme av arbeidet med å bedre verdens miljøproblemer

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Advokatfirmaet BAHR v/ Knut Brundtland
Postadresse:Boks 1524 Vika
0117 Oslo
Telefon:22 83 02 70
Faks:22 83 07 95
E-post:post@bahr.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke