forsiden

 

Norsk Redaktørforenings Vederlagsfond

Legat-id:2097

Formål:
Støtte til aktiviteter og studieturer i regi av Norsk Redaktørforening

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Nils E. Øy
Kontaktperson:Norsk Redaktørforening
Postadresse:Boks 624 Sentrum
0106 Oslo
Telefon:22 40 50 50
Faks:22 40 50 55
E-post:nilsoy@online.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Media >Journalistikk

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke