forsiden

 

Pauline Hatles stiftelse

Legat-id:1986

Formål:
å yte bidrag til utviklingen av den virksomhet som foregår ved Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, vedrørende forskning og/eller behandling av pasienter med Parkinsonisme og lignende sentralnervøse funksjonsforstyrrelser

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Adv. Christian B. Herlofson
Postadresse:Boks 1400 Vika
0115 Oslo
Telefon:21 02 10 00
Faks:21 02 10 01
E-post:firmapost@bwjus.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Adv. Christian B. Herlofson

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke