forsiden

 

Utdanningslegat for studerende ungdom og voksne i Stavanger

Legat-id:1953

Formål:
å tildele stipend til studenter som fortrinnsvis har avsluttet videregående skole. Elever i videregående skole som er i en spesielt vanskelig økonomisk situasjon, kan også søke.

Beskrivelse:
Utdanningslegat

Hovedtekst:
Se dokumentet på denne side: ”Kriterier for tildeling”.

Annet:
Det må søkes på eget skjema som finnes under dokumenter på denne siden.

Årlige utbetalinger stipend à kr 10.000.

Betingelser for å søke:
Søkeren må være hjemmehørende i Stavanger kommune og ha vært registrert i folkeregisteret der i minimum de tre siste årene, men kan studere andre steder. Søkeren må være under 30 år og være i gang med minimum andre studieår. Se ellers kriteriene for tildeling.

Søknadsfrist:01.11.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Kriterier for tildelning

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stavanger kommune
Kontaktperson:Legatkontoret
Postadresse:Postboks 8001
4068 Stavanger
Telefon:51 50 82 98
E-post:nina.lilleskog@stavanger.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stavanger kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke