forsiden

 

DATABASEFEIL ved søk etter ABO til legat :
SELECT id, Legatnavn navn, Abo_id abo, betalt FROM legat WHERE id=

Til Forsiden

Til Søkesiden