forsiden

 

Prosjektstøtte kunstfag

Legat-id:1881

Formål:
å gi prosjektstøtte til tiltak rettet mot det kompetente kunstmiljø eller prosesser der det kompetente kunstmiljø utgjør en viktig del

Hovedtekst:
Alle søknadene vurderes av en fagkomite bestående av fylkeskultursjefen, saksbehandlerne på kunstfagområdet og Østfold Teater. Ved behov kan komiteen kompletteres med relevant fagkompetanse.

Etter at tildelingen er gjort får du melding direkte til deg. Meldingen får du ca 4 uker etter at fristen har gått ut.

Annet:
Ordningen kunngjøres i Østfoldpressen to ganger i året.

Betingelser for å søke:
Kompetente kunstfagmiljøer innen alle kunstgenre kan søke.

Du må sende inn en søknad hvor du beskriver ditt prosjekt og har satt opp følgende:
• Prosjektbeskrivelse som kort og klart redegjør for innhold, målgruppe og formål
• Prosjektbeskrivelse som kort og klart redegjør for innhold, målgruppe og formål
• Tid og sted/ produksjonsplan
• Oversikt over de medvirkende/ eventuelt profesjonelle medvirkende
• Budsjett
• Finansieringsplan
• Det beløp man søker om
• Eventuelt andre vedlegg

Søknadsfrist:15.03.xx & 15.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Retningslinjer

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Østfold Fylkeskommune
Kontaktperson:Regionalavdelingen, v/Svein-Helge Treimo
Postadresse:Oscar Pedersensvei 39
Postboks 220
1702 Sarpsborg
Telefon:69 11 70 00
Faks:69 11 70 70
E-post:sentralpost@ostfold-f.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Østfold Fylkeskommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Østfold >Udefinert eller flere
Kulturstipend >Kunst >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke