forsiden

 

Norges Røde Kors' forskningsfond til beste for barn med astma og allergi

Legat-id:1873

Formål:
å yte støtte til fremme av forskning innen astma og allergi

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norges Røde Kors
Kontaktperson:Sissel Kjos
Postadresse:Postboks 1 Grønland
0133 Oslo
Telefon:22 05 40 00
Faks:22 05 40 40
E-post:nrx.center@redcross.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norges Røde Kors

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke