forsiden

 

Norges Blindeforbunds Forskningsfond

Legat-id:1868

Formål:
å yte støtte til forskning innnen forebyggende tiltak mot synstap

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norges Blindeforbund
Kontaktperson:Informasjonsavdelingen
Postadresse:Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo
Telefon:23 21 50 00
E-post:info@blindeforbundet.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norges Blindeforbund

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke