forsiden

 

LTN's Rettssikkerhetsfond.

Legat-id:1803

Formål:
å yte støtte til ulykkesskadde som har behov for å bringe sin sak frem for domstolene.

Betingelser for å søke:
Være medlem av LTN. Det er advokaten til den enkelte trafikkskadde som søker om støtte.

Søknadsfrist:ingen fast søknadsfrist

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Landsforeningen for trafikkskadde (LTN)
Kontaktperson:Advokat Hans A. Unneland
Postadresse:Chr. Michelsensgate 65
0474 Oslo
Telefon:23 23 90 90
Faks:22 35 03 90
E-post:sekretar@ltn.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Landsforeningen for trafikkskadde (LTN)

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke