forsiden

 

Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

Legat-id:1756

Formål:
å gi støtte til psykiatriske langtidspasienter

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Advokatfirmaet Borge
Kontaktperson:Advokat Ole Borge
Postadresse:Nedre Vollgate 3
0158 Oslo
Telefon:23 13 95 40
E-post:firma@oborge.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Advokatfirmaet Borge

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Psykiske lidelser

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke