forsiden

 

Marie og Bjarne Rees fond til utdanning

Legat-id:1753

Formål:
å stimulere studenter til å ta høyere utdanning (utdanning utover bachelorgrad eller tilsvarende)

Beskrivelse:
Legatet ble opprettet i 1989 ved en gave fra Bjarne Ree. Legatets styre består av tre personer som oppnevnes av Stavanger bystyre.

Hovedtekst:
De som søker om legatmidler må være i gang med en mastergrad eller ha påbegynt 4. år i et profesjonsstudium e.l. Det deles ut 2-3 stipend per år (mail / juni)

Annet:
Det må søkes på eget søknadsskjema og det fremgår av skjemaet hvilke papirer som skal vedlegges. Søknadsskjema og informasjon finnes også på hjemmesiden til støtteordningen (se under stipend og legater).

Årlige utbetalinger varierer fra år til år.

Betingelser for å søke:
Søkeren må være under 30 år og være hjemmehørende i Stavanger kommune (bør helst ha vært registrert i Stavanger folkeregister de siste 10 årene, men kan studere andre steder).

Søknadsfrist:30.04.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stavanger kommune
Kontaktperson:Legatkontoret
Postadresse:Postboks 8001
4068 Stavanger
Telefon:51 50 82 98
E-post:nina.lilleskog@stavanger.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stavanger kommune

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke