forsiden

 

Halldor O. Opedal sitt fond for ålmennyttige føremål

Legat-id:1732

Formål:
å stø bygdekulturen i Hardanger

Hovedtekst:
Sju tidelar av det årlege utbytet skal gå til sju namngjevne mottakarar, lag og organisasjonar i Hardanger som gjevaren sjølv har bestemt. Tri tidelar skal etter søknad gå til føremon for bygdekulturen i Hardanger. Det vert ikkje gjeve driftstilskot

Betingelser for å søke:
Fondet er eit lokalt fond. Det er ikkje ei støtteordning til utdanning, forsking eller tilskot til studentorganisasjonar osb. Det vert ikkje gjeve tilskot utanfor Hardanger

Søknadsfrist:Løpende

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Ingebjørg Widding
Postadresse:Haustveit
5777 Grimo
Mobil:416 94 651
E-post:inwidding@gmail.com

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Halldor O. Opedal sitt fond for ålmennyttige føremål

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke