forsiden

 

Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond

Legat-id:1731

Formål:
å yte støtte til humanitære formål og formål som kan bidra til utbredelse av rettferdighet, forståelse og likhet mellom mennesker og samfunn.

Hovedtekst:
Det ytes ikke støtte til utdannelsesformål eller egenutviklingsformål.

Annet:
Årlige utbetalinger ca nkr. 50.000 - 100.000

Alle henvendelser og søknader til fondet bes foretatt pr. e-post. Fondet har ikke kapasitet til å motta telefonhenvendelser.

Betingelser for å søke:
Søknader mottaes kun i januar måned. Søknader mottatt utenom januar måned vil automatisk bli avvist.

Søknadsfrist:31.01.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
Kontaktperson:Adv. Hans Chr. Steenstrup
Postadresse:Fr. Nansens plass 5
0160 Oslo
E-post:mail@hartsang.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke