forsiden

 

Margit og Herman Christensens legat

Legat-id:1717

Formål:
å gi økonomisk støtte til konservative studenter som utdanner seg til skips eller maskiningeniører

Hovedtekst:
Egen og foresattes ligningsattester må fremlegges da legatstyret ønsker å foreta en viss behovsprøving. Dersom foresattes ligningsattester ikke ønskes fremlagt, må dette begrunnes. Det er ikke utarbeidet søknads skjema. Søknad med karakterutskrifter, opplysninger om studiene, om konservativ holdning og eventuelle skriftlige referanser, sendes pr epost eller vanlig post.

Annet:
Kr. 10.000 – kr. 50.000

Betingelser for å søke:
Legatets styre har vedtatt at søkere må studere ved NTNU eller tilsvarende læresteder i inn og utland og studenter som har gjennomført de første par år av studiene med gode resultater vil bli foretrukket.

Søknadsfrist:01.09.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Advokat Harald Krogh-Hansen
Postadresse:Postboks 37
3101 Tønsberg
Mobil:9015 2641
E-post:hkh@hakro.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Adv. Harald Krogh Hansen

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Ingeniør/arkitekt >Ingeniørstudier
Studie / fagområde >Transport/Maritim >Maritim/Sjøfaglig

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke