forsiden

 

Verdens Barns Fond

Legat-id:1619

Formål:
å dele ut gaver, stipend eller bidrag til enkeltpersoner, eller grupper av personer som er adoptert gjennom Verdens Barn (herunder også tidligere Norsk Koreaforening). Fondet støtter tiltak av kulturell, humanitær, sosial eller utdanningsmessig art.

Hovedtekst:
Det gies stipendier og tilskudd fra avkastningen fra fondene. Søkerne må være adoptert gjennom Norsk Koreaforening eller Verdens Barn og ha fylt 18 år. Formålet med stipendordningen er spesielt å medvirke til å fremme forståelse og kunnskap mellom adopterte og deres fødeland, samt stimulere til kulturelt og sosialt samkvem mellom landene. Mer informasjon fås ved henvendelse til sekretariatet.

Annet:
Stipendiet vil i hovedsak dekke utgifter til reise, men kan også bli vurdert til å dekke deler av kostnader vedrørende studier. Søknadene blir individuelt vurdert, og søkerne blir direkte tilskrevet om resultatet. Dette blir også offentliggjort i Verdens Barns medlemsblad og på vår hjemmeside.

Søknadsfrist:01.12.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stiftelsen Verdens Barns Fond
Kontaktperson:Ireen Sjøholt
Postadresse:Myrane
6240 Ørskog
Mobil:916 32 801
E-post:ireen@myrane.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stiftelsen Verdens Barns Fond

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Barne- og ungdomsarbeid >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Udefinert eller flere >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke