forsiden

 

Tromsø Museums Forskningsfond

Legat-id:1466

Formål:
å yte støtte til fremme av den vitenskapelige virksomhet ved Tromsø Museum

Annet:
Kunngjøres på Universitetet i Tromsøs hjemmeside: www.uit.no i lenken: Tavla – Penger å hente.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Tromsø
Kontaktperson:Svetlana Olsen
9037 Tromsø
Telefon:77 62 32 07
Faks:77 64 49 00
E-post:svetlana.v.olsen@uit.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UiT

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Historie/filosofi/filologi/arkeologi >Historie

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke