forsiden

 

G.C. Rieber fond - Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond

Legat-id:1463

Formål:
å yte støtte til almennyttige formål i Bergen

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:G. C. Rieber Fondene
Postadresse:Boks 990 Sentrum
5808 Bergen
Mobil:926 51 956
E-post:fondene@gcrieber.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
G. C. Rieber Fondene

G.C. Rieber Fondene er allmennyttige stiftelser som yter støtte til sosiale- og kulturformål og forskning. Det er således ikke knyttet en stipendordning til stiftelsen

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Bergen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke