forsiden

 

Valborg Aschehougs legat

Legat-id:1451

Formål:
å yte støtte til utenlandsstudier innen biologi, medisin eller organisk kjemi

Hovedtekst:
Den disponible delen av avkastningen skal utdeles som stipend - til studier eller forskning ved anerkjent utenlandsk universitet eller høyskole - i biologi, medisin eller organisk kjemi med spesiell vekt på næringsmiddelbakteriologi eller ernæring. Stipender kan utdeles til norske statsborgere som har embetseksamen fra norsk universitet eller høyskole.

Annet:
Søknad sendes elektronisk via Unifors internettside. Det vil ikke være mulig å søke før ca 1-1,5 mnd før søknadssfristens utløp.

Betingelser for å søke:
Gjelder for søkere tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist:15.02.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Postadresse:Boks 1131 Blinderen
0317 Oslo

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Oslo >Universitetet i Oslo
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Medisin/Helse
Forskningsstipend >Realfag >Kjemi
Forskningsstipend >Realfag >Biologi

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke