forsiden

 

Kommunalansattes Fellesorganisasjon stipend.

Legat-id:1383

Formål:
å yte støtte til medlemmer av KFO som ønsker etter- eller videreutdanning.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:KFO's sekretariat
Postadresse:Boks 9202 Grønland
0134 Oslo
Telefon:21 01 36 01
Faks:21 01 36 50
E-post:kfo-post@kfo.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
KFO's sekretariat

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke