forsiden

 

Elise og Ole Gotaas fond

Legat-id:1381

Formål:
å yte støtte til poliomyelittrammede til øket livskvalitet, hjelp til selvhjelp, etterbehandling eller rekonvalesens.

Hovedtekst:
Tildelig i begynnelsen av desember og i begynnelsen av juni hvert år.

Betingelser for å søke:
Det må gis konkrete opplysninger om hva det søkes om støtte til. Inntekt og formue må dokumenteres ved ligningsattest. Nye søkere må legge ved legeattest.

Søknadsfrist:01.04.xx & 01.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Advokat Tom Stavnes
Postadresse:Tullins gt. 6
0166 Oslo
Telefon:22 98 21 20
Faks:22 92 21 21
E-post:tom@stavnes.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Advokat Tom Stavnes

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke