forsiden

 

Ferdinand Ankers stiftelse

Legat-id:1297

Formål:
å yte bidrag til videreutvikling av den nevrokirurgiske virksomhet i Norge, bl.a støtte til studiereier ogAdv. Christian B. Herlofson forskning

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Adv. Christian B. Herlofson
Postadresse:Boks 1400 Vika
0115 Oslo
Telefon:21 02 10 00
Faks:21 02 10 01
E-post:firmapost@bwjus.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Adv. Christian B. Herlofson

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke