forsiden

 

De sammenslåtte legater med sosial karakter fra Oslo overformynderi

Legat-id:1234

Formål:
å yte støtte til vanskeligstilte fra Oslo

Hovedtekst:
Det gis støtte til flere formål:

- Sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier.
- Barnelegat til økonomisk vanskeligstilte under 18 år. (Egnet til familier med 2 eller flere barn under 18 år.)
- Legat til økonomisk vanskeligstilte p.g.a. sykdom, ulykke eller funksjonshemming.
- Eldrelegat til økonomisk vanskeligstilte over 60 år.

Kunngjøres januar/februar

Betingelser for å søke:
Felles for alle disse legatene er at søkerne må være registrert i Oslo folkeregister og ha bodd i Oslo de 3 siste år.

Eget søknadsskjema må brukes. Fåes fra Oslo overformynderi

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Oslo overformynderi
Postadresse:Postboks 8773, Youngstorget
0028 Oslo
Telefon:23 43 26 00
E-post:postmottak@ofm.oslo.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Oslo overformynderi

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oslo >Oslo
Sosiale Stipend >Syke og Pleietrengende >Udefinert eller flere
Sosiale Stipend >Eldre >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke