forsiden

 

Vivi Irene Hansens fond til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Legat-id:1217

Formål:
å yte støtte til forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus

Hovedtekst:
Fondets formål er å støtte forskning av sykdommen lupus erythematosus disseminatus ved stipend til forskere/forskerteam, fortrinnsvis ved Rikshospitalet

Annet:
Søknad sendes elektronisk via Unifors internettside. Det vil ikke være mulig å søke før ca 1-1,5 mnd før søknadssfristens utløp.

Betingelser for å søke:
Gjelder for søkere tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist:15.02.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Postadresse:Boks 1131 Blinderen
0317 Oslo

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Oslo >Universitetet i Oslo

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke