forsiden

 

Eivind Sannes’ legat for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune

Legat-id:1215

Formål:
å gi til fordel for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune.

Beskrivelse:
Eivind Sannes’ legat for studerende ungdom i Fauske har pr. 01.07.92 en grunnkapital på kr. 837.255

Hvert år kan det deles ut inntil 5 stipend til studerende ungdom bosatt i Fauke kommune.

Hver år kan det deles ut stipend for beløp tilsvarende maksimum 90 % av årets renteinntekt. Hver student kan årlig tildeles stipend som tilsvarer inntil 1 % av legatets grunnkapital.

Hovedtekst:
Ved en gave fra Eivind Sannes ble det i 1992 opprettet et legat til fordel for studerende ungdom bosatt i Fauske kommune. Hvert år tildeles det inntil 5 stipend til studerende ungdom som tar høyere utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i inn- eller utland. Studenter som tar langvarig utdanning eller fag som har lokal tilknytning/interesse/behov prioriteres. Legatet forvaltes av et styre på tre personer, hvor rådmannen er fast medlem og leder. De 2 øvrige medlemmene velges av Fauske kommunestyre.

Annet:
Søker som tidligere er tildelt stipend, skal prioriteres etter søkere som ikke tidligere er tildelt stipend. En og samme student kan maksimalt tildeles stipend tre ganger.
bp> For øvrig prioriteres studenter som tar langvarig utdanning eller fag som har lokal tilknytning/interesse/behov.

Betingelser for å søke:
Stipendet tildeles studerende ungdom som tar høyere utdanning på høyskole- eller universitetsnivå i inn- eller utland.

Søknadsfrist:30.11.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Vedtekter

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Fauske kommune
Kontaktperson:Formannskapssekretæren
Postadresse:Postboks 93
8201 Fauske
Telefon:75 60 06 00
Faks:75 60 06 20
E-post:berit.johnsen@fauske.kommune.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Fauske kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nordland >Fauske

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke