forsiden

 

G.C. Rieber Fondet

Legat-id:1177

Formål:
å yte støtte til allmennyttige formål herunder, sosiale, kultur og forskning

Beskrivelse:
G.C. Rieber Fondene består av:

-G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel.
-P.G. Rieber og hustru født Martens Legat.
-G.C. Rieber & Co. A/S Understøttelsesfond.
-Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond.
-Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond

Hovedtekst:
Da fondene ble etablert, ga donatorene uttrykk for hvilke formål som burde tilgodesees, men det ble samtidig gitt fremtidige styrer stor frihet til å vurdere hvilke formål som burde prioriteres. Det kom bl.a. til uttrykk ved følgende uttalelse fra G.C. Rieber "Legatene må ikke belemres med for mange bestemmelser. Statuttene må tvert imot gjøres slik at skiftende tiders krav må tas til følge".

Styret og administrasjonen vurderer fortløpende hvilke formål som bør prioriteres. Selv om der er ubegrensede behov for forskning og omfattende ønsker om satsing på kultur, synes nå behovet for å lindre sosial nød å være særlig påtrengende. I respekt for ønsket om å "vurdere skiftende tiders krav" har styret satset tungt på flere formål i den sosiale sektor.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:G. C. Rieber Fondene
Postadresse:Postboks 990 Sentrum
5808 Bergen
Mobil:926 51 956
E-post:fondene@gcrieber.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
G. C. Rieber Fondene

G.C. Rieber Fondene er allmennyttige stiftelser som yter støtte til sosiale- og kulturformål og forskning. Det er således ikke knyttet en stipendordning til stiftelsen

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Bergen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke